0

Konec stahování filmů a seriálů?

Právní rámec pro případný postih „stahovačů“ nelegálního obsahu, tedy typicky filmů a seriálů, se citelně přiostřil včerejším rozhodnutím Evropského soudního dvora. Ten v rozsudku zdůrazňuje, že členské státy by měly zákonem zakázat možnost pořizování soukromých rozmnoženin z neoprávněného zdroje.

Když vynecháme obšírné podrobnosti, zůstane toto faktické jádro: Doposud byli (a i to velmi komplikovaně) postižitelní pouze ti, kteří nelegální obsah nabízeli – tj. uploadeři nebo provozovatelé serverů pro sdílení nelegálního obsahu. Downloadeři to vždy mohli „uhrát“ na zákonem povolené pořízení soukromé kopie. Nově však bude zákon tolerovat pořizování soukromých kopií jen z legálních zdrojů.

Spíše než jednotliví downloadeři ale budou pravděpodobně voláni k odpovědnosti ti, kdo takové nelegální soukromé užití umožňují,“ vysvětluje Zuzana Císařová, advokátka a expertka na autorské právo.

Filip Zubík

Filip Zubík